نوشته‌ها

مرکز لیزر موهای زائد منظریه

مرکز لیزر موهای زائد منظریه |09999890613

مرکز لیزر موهای زائد منظریه

که به طور کلی رشد مو در

سه مرحله اتفاق می‌افتد

مرحله رشد آن رژه و مرحله

گذرا موقت کاتاژن و مرحله

استراحت تلوژن است 

همه بخش های بدن در هر

زمان مشخص شد در مرحله

مختلف از مراحل سه گانه

قرار می‌گیرد هیچ دوره رشد

آنها هماهنگ نیست لیزر

موهای زائد ها بر روی مویی

که در مرحله رشد هستند

سالن لیزر موهای زائد منظریه

مرکز ليزر موهاي زائد شمال تهران

موثر است در زمانی که لیزر

موهای زائد انجام می شود

تنها بخشی از موها ناحیه

مرحله رشد قرار می‌گیرد و

تحت تاثیر قرار داده فولیکول

خود را از دست می‌دهند

و در همین علت انجام چنین

جلسه درمانی برای از بین

بردن موهای زائد نیاز داریم

اثر لیزر درمانی بعد از انجام

شده است قابل دیدن است

و فرد متوجه کاهش تراکم

موها و ناحیه تحت درمان

میشود موهای موجود در

بخش بزرگتر باشد تعداد جلسات

کلینیک لیزر مو در منظریه

مرکز ليزر موهاي زائد نیاوران

درمانی لازم برای از بین بردن

مو ها بیشتر می شود مختلف

متفاوت باید در مدت زمان مورد

نیاز برای مشاهده نتایج قابل

توجه لیزر درمانی اطلاع پیدا

کنید تاکید می کند طول

دوره رشد مو در هر فرد

متفاوت و میزان هر طول

زمان دقیق آن را نمی توان

پیشنهاد داد این طول متوسط

چرخه رشد ی موهای شما

در نظر می‌گیرند جلسه اول

درمانی ممکن با فاصله کمتر

مراکز لیزر موهای زائد منظریه

از ۴ تا ۶ هفته انجام بگیرد

طول مدت دقیقاً بستگی

به محل مورد نظر درمان دارد

باید طول مدت بین جز به

گونه‌ای باشد که حداکثر

تعداد موهای ممکن را در

دوره رشد خود پیدا کنیم

و از بین ببریم تا زنجان چند

جلسه درمانی اولیه طول

مدت بین چرخش طولانیتر

 میشه تا به صورت موهای

جدید که در مرحله رشد قرار

دارند مشاهده میتوانید کنیم

مرکز لیزر موهای زائد منظریه

مرکز لیزر موهای زائد منظریه

برای رشد دوباره مو لیزر باید بیماری هورمونی داشته باشند که مو دوباره رشد کند و دوباره هیچ تاثیری ندارد