نوشته‌ها

مرکز ليزر موهاي زائد قلهک

مرکز ليزر موهاي زائد قلهک | 09999890613

مرکز ليزر موهاي زائد قلهک

بعد از انجام لیزر موضوع

جهت جلوگیری از عوارض

ناشی از نور آفتاب توجه

داشته باشید

که در صورت انجام لیزر در نواحی حساس

سالن ليزر موهاي زائد قلهک

بیکینی تا دو روز بعد از لیزر

انجام رابطه جنسی خودداری

کنید در صورت نیاز به استعمال

تا ۲۴ ساعت اول از آب سرد

استفاده کنید شعر نکردن

نواحی لیز شده تا ۱۰ روز

پس از انجام لیزر تا زمانی

که ساقه موها از پوست

خارج می شود در و از لذا

کلينيک ليزر مو در قلهک

مرکز ليزر موهاي زائد شمال تهران

کسی روز یکبار است حتماً

۲ الی ۳ بار موهای نواحی

لیزر شده را اصلاح کنیم

تأثیر بیشتری مشاهده

کنید لیزر موهای زائد

یکی از روش های از

مرکز ليزر موهاي زائد نیاوران

بین بردن موهای زائد

می باشد که انجام چند

جلسه می‌تواند دسته

موهای زائد خلاص شوید

با اشعه های مختلف و

قدرت مقابله با پیاز مو را

هدف قرار می‌دهد و از

مراکز ليزر موهاي زائد قلهک

بین می‌رود اولین روزها بر

روی پوستهای با رنگ روشن

انجام می‌گیرد با پیشرفت

تکنولوژی دستگاهی اختراع

شده که برای پوست های

تیره هم جواب می باشد

درمان ماه جاری روش غیر

تهاجمی که باعث کاهش

یا قطع رویش موهای شما

می شود انسان و هر کدام

از دارایی الگوی رشد متفاوت

می باشند که هر فرد این

الگو روش و ریزش متفاوت

می باشد پس نمی‌توان

بعد از از بین رفتن موهای

یک زمان خاص را مشخص کرد

صورت میانگین می‌توان گفت

که حداقل تعداد جلسات بین

۶ و حداکثر جلسات بین

۱۰ الی ۱۲ جلسه فولیکول های

از بین رفته روش قطع می شود

بعد از پایان دوره لیزر برای

اجرا مدت باید سه ماه بعد

یک تمدید انجام بدهید

لیزر باعث میشود پوستی نرم و صافی

داشته باشید از اصلاح کردن هروز خلاص شوید

این روش امتحان کنید

مرکز ليزر موهاي زائد قلهک

مرکز ليزر موهاي زائد قلهک

شیمیایی از خودش نشون نمیده و باعث میشه که بعداً لطافت خودش داشته باشه